THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

TÝDEN QRS AKTIVITY EuCW

Pravidla v jednotlivých jazycích
EN   DE   PL   HU   FR   ES   IT

OBECNÉ

EuCW srdečně zve všechny radioamatéry a rádiové posluchače k účasti v každoročním týdnu QRS aktivity EuCW. Nejedná se o závod, naopak, jde o pozvání ke zvolnění rychlosti CW po dobu pěti dnů. Čas konání zohledňuje snahu vyhnout se víkendovým závodním aktivitám. Cílem není předvést se ani vyhrát, jde o to snížit zábrany nováčkům, kteří si chtějí CW zkusit. Skutečnou podstatou účasti je služba těmto potenciálním nováčkům. Nečekej, že účast pomůže TOBĚ přiblížit se nějaké dvoraně slávy, ale že spíše prospěje ostatním, pokud dokážeš projevit trochu trpělivosti.

Navazuj spojení s kteroukoli stanicí včetně členských stanic EuCW, vysílej však pouze QRS. Standardní QSO s nezúčastněnými stanicemi mohou být součástí deníku.

Historie EuCW QRS týdne se počítá od r. 2001, kdy byl uveden klubem FISTS, jemuž EuCW děkuje za tuto skvělou myšlenku a veškerou práci vykonanou v průběhu desetiletí. Od r. 2012 QRS činnost EuCW organizuje AGCW. Pro nejaktivnější účastníky jsou připraveny diplomy.

Pokud chceš ocenit výjimečné účastníky, máš možnost hlasovat pro tři nejlépe čitelné stanice - "Most Readable Morse Heard" (pro každou stanici jeden hlas). Pokud tohoto svého práva využít nehodláš, uveď, prosím, tuto skutečnost v deníku také.

ČAS KONÁNÍ

Pondělí 0000z až pátek 2359z v týdnu po 4. neděli v dubnu.

  Např.:
  2022: 25. dubna, 00:00 UTC až 29. dubna, 23:59 UTC
  2023: 24. dubna, 00:00 UTC až 28. dubna, 23:59 UTC
  2024: 29. dubna, 00:00 UTC až 3. května, 23:59 UTC

DRUH PROVOZU

CW/A1A (Strojové dekodéry nejsou povoleny)

TŘÍDY

A - QRO - více než 10W příkonu nebo 5W výkonu
B - QRP - max. 10W příkonu nebo 5W výkonu
C - SWL - posluchači.

Dále existuje skrytá třída klubů zapojených v EuCW. Můžeš se rozhodnout účastnit se za EuCW klub, jehož jsi členem. Jméno a klubové číslo pak, prosím, uveď v deníku. Své členství v klubu lze uvádět i ve spojení, není to ale nutné. Příliš totiž nedoporučujeme mást nováčky akronymy klubů a pětimístnými členskými čísly.

VOLÁNÍ

Žádné adresné volání není předepsané, nicméně výzva "CQ QRS" může pomoci ostatním rozpoznat tvoji účast na této aktivitě. Zkušení operátoři by měli co možná nejvíce volat CQ, neboť nováčci se často stydí dávat výzvu a raději si k volání vybírají stanice, které jsou jim snadno čitelné.

Doporučené (nikoliv závazné) kmitočty: +/- 10 kHz okolo středních kmitočtů uvedených níže, včetně pásem WARC.

Tak jako vždy, non-QRP stanice by se měly vyvarovat volání výzvy na obvyklých QRP frekvencích (viz níže). Nepoužívej kmitočty mimo CW segmenty, které jsou definovány v aktuálním band plánu. Jelikož se nejedná o závod, není nutné držet se na pásmech určených závodům ('contest preferred bands').

KLÍČE/RYCHLOST

Můžeš použít jakýkoli klíč. Nejsou povoleny klávesnicové klíčovače, makra ani předdefinované zprávy, z této kategorie jsou povoleny pouze předdefinované CQ smyčky. Nejvyšší povolená rychlost je 14 WPM (70 CPM). Vysílá-li protistrana nižší rychlostí, je třeba jí svou rychlost přizpůsobit. Ten, kdo používá předdefinovanou CQ smyčku by neměl "rozhodit" volajícího následným přechodem na svůj velmi specifický (a těžko čitelný) způsob klíčování.

SPOJENÍ

Minimální délka QSO je PĚT minut. Obyčejná přátelská QSO, nic zvláštního. Do deníku lze uvést QSO se kteroukoli stanicí. Pracovat lze s libovolnou stanicí ve kterékoli zemi a to i s těmi, které se QRS Party neúčastní. Zkus je však přesvědčit k práci QRS.

Reportuj skutečné RST hodnoty, vyhýbej se stereotypnímu reportu 599.

Ctíme princip, že všechny stanice jsou si rovny bez ohledu na to, jak senzační jejich prefix či suffix je. Cílem je dostat co nejvíc QRS signálů na pásma, proto je dobré navazovat QRS QSO denně.

DENÍKY

Každý deník sestává ze dvou částí: ZÁHLAVÍ a SEZNAM QSO.

ZÁHLAVÍ

  Požadovaná data v záhlaví:

  1) Vlastní volací značka
  2) Jméno a QTH (používané během QRS týdne)
  3) Adresa 
  4) Nepovinně: EuCW klub (pouze jeden, jehož jsi členem)
  5) Třída (a=QRO, b=QRP, c=SWL)
  6) Počet platných QSO
  7) Své hlasy pro výjimečné operátory: "Most Readable Morse"
  8) Zvolená forma diplomu: PDF/papír. 

Můžeš vložit i další údaje, které uznáš za vhodné. Můžeš chtít uvést např. alternativní QTH (stanice v Chelmsfordu může být zvyklá uvádět své město pouze v QSO v rámci Spojeného království, zatímco v rámci Evropy hlásí jako QTH "ESSEX" a pro DX "NR LONDON" ). Někdo může užívat různé tvary svého jména, např. Karl-Heinz pro místní spojení, Karl uvnitř DL/OE a Chas pro DX. Budeš-li v různých QSO uvádět různé kluby, jichž jsi členem, můžeš uznat za vhodné zmínit i to. Tyto údaje se navíc mohou hodit pro vyhodnocování případných SWL deníků. V neposlední řadě je třeba uvést svou volbu formy diplomu pro případ, že budeš vyhodnocen jako jedna z nejaktivnějších stanic.

SEZNAM QSO

  Požadovaná data o QSO

  1) Datum (RRRRMMDD) 
  2) Čas UTC (HHMM) 
  3) Volací značka protistanice
  4) Pásmo
  5) Druh provozu (=CW) 
  6) RST vyslané 
  7) RST přijaté
  8) Jméno operátora protistanice, jak bylo přijato
  9) QTH protistanice, jak bylo přijato

Nenech svůj logovací program vyplňovat jméno a QTH na základě call-booku nebo dotazů do Internetu. Raději zapiš, co jsi přijal z éteru.

Součástí záznamu o QSO musí být RST vyslané, RST přijaté, jméno a QTH, třebaže tyto sloupce mohou být vyplněné chybně či vůbec. Můžeš však uvést, kolik podrobností jen chceš, např. TX, ANT, WX... cokoli jsi od protistanice přijal.

PŘEDÁNÍ DENÍKU

Způsob předání deníku závisí na způsobu jeho pořizování. Jsou tři možnosti.

  I) QSO zapisuješ na počítači.
    Klini pro I. příklad
  II) QSO zapisuješ na papír, ale máš přístup k internetu. 
    Klini pro II. příklad
  III) QSO zapisuješ na papír, a ten také předáš.
    Klini pro III. příklad

I) Užíváš-li logovací program, vyexportuj svůj deník jako soubor ADIF (s příponou .adi) a ověř, že obsahuje požadovaná data. Nezapomeň vytvořit záhlaví a vložit do textu e-mailu.
POZNÁMKA: Omrkni vyexportovaný ADIF-soubor, zda opravdu obsahuje všechna pole, některé programy mohou důležitá pole vynechat.
DOPORUČENÝ POSTUP: Stáhni si FISTS Log Converter a jím zpracuj svůj deník (viz odstavec DOPORUČENÝ SOFTWARE).

II) Pokud si spojení zapisuješ na papír, nejlepším způsobem je přepsat deník do logovacího programu a exportovat způsobem popsaným výše. Budeš-li vytvářet svůj deník ručně pomocí textového editoru či tabulkového procesoru, vytvoř, prosím, .txt nebo .csv soubor v čistém ASCII-kódování. Jako oddělovač použij středník. Nezapomeň na záhlaví.

III) Ručně psaný deník je celkem v pohodě. Nejjednodušší postup je navštívit kopírku a nechat si pořídit fotokopie původního deníku. Další možností je požádat příbuzného či známého o naskenování deníku a jeho následné odeslání e-mailem.

Rozhodně jakýkoli deník je lepší než žádný, stejně jako je částečné QSO lepší než nic. Aktivita EuCW QRS totiž není především soutěž, ale příležitost pro nováčky v telegrafii, případně "telegrafní skeptiky" užít si morseovku beze strachu z přehnaných rychlostí.
Máš-li možnost, zkus poslat deník způsobem č. II. Některým uživatelům přijde zatěžko nevyužít svůj oblíbený tabulkový procesor. Patříš-li k nim, vyplň, prosím, všechny položky ve všech záznamech a pro datum použij formát RRRRMMDD.

DOPORUČENÝ SOFTWARE

Program FISTS Log Converter (naneštěstí pouze) pro Windows lze použít pro vytvoření a předání deníku aktivity EuCW QRS Week. Lze jím buď načíst svá QSO z ADIF souboru vyexportovaného z většiny logovacích programů, nebo, nemáš-li dosud svůj logovací program, můžeš použít jeho logovací funkcionalitu přímo pro vytvoření deníku. Uživatelé ostatních operačních systémů mají smůlu si musí poradit jinak.

ADRESA PRO ZASLÁNÍ DENÍKŮ

ik2-rmz

TERMÍN

Deník musí být doručen nejpozději 31.května

KMITOČTY

Doporučená oblast aktivity +/- 10 kHz od uvedených středních kmitočtů:

  2m 144.065 MHz (vyhni se 144050, neboť je období E_s)
  6m Jakýkoli kmitočet odpovídající band plánu IARU
  10m 28.055 MHz (Doporučený kmitočet IARU pro QRS)
  12m 24.905 MHz 
  15m 21.055 MHz (Doporučený kmitočet IARU pro QRS)
  17m 18.085 MHz 
  20m 14.055 MHz (Doporučený kmitočet IARU pro QRS)
  30m 10.125 MHz 
  40m 7.035 MHz (setrvej v hranicích výhradního CW segmentu 7000-7040 kHz)
  80m 3.555 MHz (Doporučený kmitočet IARU pro QRS) 
  160m Jakýkoli kmitočet odpovídající band plánu IARU

Volací kmitočty QRP, jimž by se měly vyhýbat non-QRP (výzvu volající) stanice: 1.843; 3.560; 7.030; 10.116; 14.060; 18.096; 21.060; 24.906; 28.060 kHz.

Jsou-li dobré podmínky na Severní Ameriku: 14056.5, 18091.5, 21056.5, 10122.5 jsou často používané kmitočty "Mobile Emergency" a "County Hunters Net", jichž se účastní desítky stanic.

Tato doporučení jsou myšlena jako pomoc k nalezení QRS partnerů, kteří se dosud nezapojují. V každém případě, slušní operátoři znají a respektují band plán IARU, ustanovený mezinárodní komunitou radioamatérů. Stáhni si kopii band plánu ze stránek iaru.org dřív, než zaklíčuješ vysílač. Snaž se vyhýbat spodním částem telegrafních segmentů.

Nové přátele telegrafie, kteří se dosud necítí být připraveni objevit se se svým CW na pásmu, zveme k přečtení pravidel pro SWL (zatím pouze v angličtině).

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aktivitu QRS Week sponzoruje a organizuje AGCW-DL.

Překlad OK1LIX

Privacy Policy