EuCW - Europejskie Stowarzyszenie CW

EuCW QRS Tydzień Aktywności

OGÓLNE

EuCW serdecznie zaprasza wszystkich radioamatorów i nasłuchowców do wzięcia udziału w corocznym Tygodniu Aktywności EuCW QRS Week. Nie są to zawody, lecz wręcz przeciwnie, to zaproszenie do zmniejszenia prędkości CW i czerpania przyjemności z powolnych łączności przeprowadzanych z wolniejszą niż zwykle szybkością CW w okresie 5 dni trwania aktywności. Terminy wybrano tak aby uniknąć konfliktów z przeprowadzanymi zawodami. Celem akcji nie jest promocja siebie ani współzawodnictwo lecz zachęcenie nowych operatorów do pracy naszą ulubioną emisją. Podstawowym celem jest danie szansy nowym operatorom lub tym którzy nieco wyszli z wprawy do wyjścia w eter. Uczestnictwo nie przybliży Cię do żadnego Salonu Sławy, jednak wydatnie pomoże innym wejść lub wrócić do telegrafii.

Nawiązuj łączności z dowolnymi stacjami włączając w to członków klubu EuCW, jednak pracuj wyłącznie QRS. Standardowe QSO ze stacjami nie biorącymi udziału w aktywności mogą być dołączane do logu jeśli tylko była to łączność QRS.

Historia EuCW QRS Week zaczyna się w 2001 roku gdy FISTS po raz pierwszy zaproponował taką aktywność. Przez całą dekadę FISTS ciężko pracował nad jej popularyzacją. EuCW bardzo dziękuje FISTS za tą wspaniałą ideę oraz włożony wysiłek. Od 2012 roku EuCW QRS Week organizowany jest AGCW. Obecnie honorowani są najbardziej aktywni uczestnicy, a ponadto można głosować na Najlepszą Stację („Most Readeble Morse Heard"). Jeśli nie chcesz głosować na taką stację to prosimy również zaznaczyć to w swoim logu.

TERMIN

Od poniedziałku 0000Z do piątku 2359Z w tygodniu rozpoczynającym się po 4 niedzieli kwietnia

2019: 29 kwietnia do 3 maja
2020: 27 kwietnia do 1 maja
2021: 26 kwietnia do 30 kwietnia

EMISJA

CW/A1A (używanie oprogramowania do dekodowania CW jest zabronione)

KLASYFIKACJA

A – powyżej 5W mocy wyjściowej
B – QRP maksymalnie 5W mocy wyjściowej
C – SWL

Prowadzona jest również niejawna clasyfikacja klubów EuCW. Według własnego uznania możesz przeznaczyć swoje łączności do klasyfikacji klubowej EuCW. Aby to zrobić proszę dodać nazwę klubu i swój numer członkowski do logu. Możesz nadawać nazwę klubu i swój numer w czase QSO jednak nie jest absolutnie wymagane. Wręcz przeciwnie rekomendujemy żeby tego nie robić aby nie I would not recommend to dezorientować korespondentów skrótami klubu czy tajemniczymi 5 cyfrowymi numerami.

WYWOŁANIE

Nie jest wymagane żadne specjalne wywołanie, jednak „CQ QRS" może być użyteczne dla zaznaczenia uczestnictwa w tej aktywności. Doświadczeni operatorzy powinni wołać CQ tak często jak jest to tylko możliwe, ze względu na to, że początkujący operatorzy zwykle obawiają się wyjścia w eter i raczej wolą nawiązywać połączenie ze stacją którą mogą łatwo dekodować.

Zalecane (ale nie koniecznie obligatoryjne) częstotliwości dla aktywności to: +/- 10 kHz od centrum częstotliwości. Pasma WARC również są dozwolone (zobacz poniżej).

Jak zwykle stacje nie pracujące QRP powinny unikać wołania CQ na zwyczajowo przyjętych częstotliwościach QRP (zobacz poniżej). Nie używaj częstotliwości innych niż przeznaczonych wyłącznie do pracy CW zgodnie z aktualnym BandPlanem. Natomiast ponieważ to nie są zawody nie ma potrzeby pozostawania w zakresie „preferowane do zawodów" części pasma.

KLUCZE/PRĘDKOŚCI

Możesz używać dowolnego klucza lub keyera, jednak korzystanie z klawiatury lub zaprogramowanych w pamięci keyerów wiadomości jest niedozwolone. Jedynym wyjątkiem jest wywołanie CQ. Maksymalna prędkość to 14 WPM (słów na minutę – 70 znaków na minutę). Jeśli odpowiadający operator nadaje wolniej wtedy wołający powinien odpowiednio dostosować swoją prędkość. Używający automatycznego wywołania CQ nie powinni zniechęcać swoich korespondentów poprzez przełączenie się na trudny do odbioru, indywidualny styl nadawania po wywołaniu CQ.

ŁĄCZNOŚCI

Minimalny czas trwania łączności to PIĘĆ minut. Zwykłe przyjacielskie QSO bez żadnych specjalnych wymagań. Zalogowane może być QSO z dowolną stacją. Możesz pracować z dowolną stacją w dowolnym kraju, nawet ze stacjami nie uczestniczącymi w QRS Party, jednak staraj się namawiać takie stacje do pracy QRS.

Podawaj rzeczywiste raporty RST i unikaj zwyczajowego 599.

Trzymamy się zasady, że wszystkie stacje są równe niezależnie jak wspaniały jest ich prefix czy sufix. Najważniejszym celem jest uzyskanie jak największej ilości sygnałów QRS na pasmach, więc pracuj ze swoimi partnerami każdego dnia.

LOGI

Każdy log składa się z dwóch części: NAGŁÓWKA (nazywanego podsumowaniem) oraz listy QSO

NAGŁÓWEK

Minimalna wymagana ilość danych: 

1) Twój znak
2) Imię i QTH (używane podczas QRS Week) 
3) Adres 
4) Opcjonalnie: Klub EuCW (tylko jeden i musisz być jego członkiem) 
5) Grupa (a=qro, b=qrp, c=SWL)
6) Liczba spełniających wymagania QSO 
7) Twój głos na „Najlepszego Operatora": „Most Readable Morse"
8) Sposób otrzymania wyróżnienia: PDF czy papierowo. 

Możesz dodać tyle informacji ile uznasz za stosowne.

DANE QSO

Minimalna wymagana lista kolumn to:


1) Data (w formacie YYYYMMDD) 
2) Godzina UTC (w formacie HHMM) 
3) Znak (znak korespondenta) 
4) Pasmo 
5) Emisja (=CW) 
6) RSTS (raport wysłany) 
7) RSTR (raport otrzymany) 
8) Imię (imię korespondenta)
9) QTH (QTH korespondenta)

Kolumny dla RSTS, RSTR, Name oraz QTH muszą być w logu chociaż błędne dane lub ich brak jest akceptowalny. Ponadto możesz zamieścić tyle dodatkowych, uzyskanych od korespondenta informacji, ile tylko chcesz np. tx, ant, wx...

PRZESYŁANIE LOGÓW

Przesyłanie logów zależy od tego jak logujesz swoje łączności. Możliwe są trzy następujące przypadki:

I) Logujesz łączności w komputerze. Kliknij tutaj aby zobaczyć przykładowy log I
II) Logujesz łączności na papierze ale masz dostęp do internetu. Kliknij tutaj aby zobaczyć przykładowy log II
III) Logujesz łączności na papierze i przesyłasz log papierowy. Kliknij tutaj aby zobaczyć przykładowy log III

Główną ideą jest to, że jakikolwiek log jest lepszy niż brak logu. Tak samo jak częściowo przeprowadzone QSO jest lepsze od braku QSO. Przede wszystkim EuCW QRS to nie są zawody lecz okazja dla nowych operatorów CW i sceptycznie nastawionych do CW do czerpania przyjemności z łączności przy pomocy kodu Morse'a bez obawy przed zbyt dużymi prędkościami.

ZALECANE OPROGRAMOWANIE

http://fists.co.uk/members/membersflc.html

Ze strony FISTS możesz pobrać darmowy program FISTS Log Converter dla Windows. Użyj tego programu do przygotowania swojego logu z pracy w EuCW QRS Week. Program ten może wczytać QSO z pliku ADIF wyeksportowanego z innego programu logującego lub jeśli nie używasz żadnego programu do logowania posiada własne on funkcje do stworzenia elektronicznego dziennika od zera. Użytkownicy innych systemów operacyjnych mogą preferować pierwszy sposób logowania.

WYSYŁANIE LOGÓW

ik2-rmz

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA LOGÓW

Wszystkie logi muszą dotrzeć nie później niż 31 maja

CENTRA CZĘSTOTLIWOŚCI AKTYWNOŚCI

Zalecane obszary aktywności +/- 10 kHZ od centrów aktywności:

2m 144.065 MHz (unikaj 144050 z powodu sezonu E_s)
6m  dowolna częstotliwość zgodna z band planem IARU
10m 28.055 MHz (zalecana przez IARU częstotliwość dla QRS)
12m 24.905 MHz 
15m 21.055 MHz (zalecana przez IARU częstotliwość dla QRS)
17m 18.085 MHz 
20m 14.055 MHz (zalecana przez IARU częstotliwość dla QRS)
30m 10.125 MHz 
40m  7.035 MHz (pracuj w zakresie wyłącznie dla CW 7000-7040 kHz)
80m  3.555 MHz (zalecana przez IARU częstotliwość dla QRS)
160m dowolna częstotliwość zgodna z band planem IARU

Częstotliwości zalecane dla stacji QRP, na których powinieneś unikać wywołania CQ jeśli nie pracujesz z mocą QRP: 1843, 3560, 7030, 10116, 14060, 18096, 21060, 24060, 24906, 28060 kHz.

Podczas dobrych warunków propagacyjnych w kierunku Ameryki Północnej 10122,5; 14056,5; 18091,5; 21056,5 są często używanymi częstotliwościami dla sieci County Hunters oraz Mobile Emergency w których uczestniczy bardzo wiele stacji.

Podane częstotliwości nie są wiążące i służą jedynie jako wskazówka gdzie można znaleźć stacje pracujące QRS. Jednak dobrzy operatorzy znają i respektują band plan IARU, który został ustanowiony przez międzynarodową społeczność. Staraj się unikać dolnych krańców pasma CW.

Operatorów CW, którzy nie czują się na siłach aby pracować w eterze przy użyciu CW zapraszamy do zapoznania się zasadami dla SWL

WYNIKI POPRZEDNICH EDYCJI

--> wersja angielska

Mirek, SN9MT tłumaczenie z wersji angielskiej

Privacy Policy