THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EUCW SNAKES & LADDER AKTIVITEETTI

2016+

Säännöt 1.1.2016 alkaen.

Aktiviteetin tarkoitus on pitää ystävällisiä ja rauhallisia yhteyksiä toisten radioamatöörien kanssa. Jokaisesta yhteydestä saa pisteen tai pisteitä (riippuen workkimistaajuudesta) ja bonusta ansaitaan tai menetetään workkimalla ladders (”tikkaat”) ja snakes (”käärmeet”) lokaattoriruutuja. Kalenterivuoden aikana on kaksi jaksoa, molemmat pituudeltaan kuusi kuukautta:

YHTEYKSIEN PITÄMINEN JA VASTA-ASEMAT

Yhteyden pitää kestää vähintään viisi minuuttia, vasta-aseman täytyy olla eurooppalainen (liitteenä olevan listan mukaan) ja lähetelajin on oltava sähkötys (CW). Yhteys saman aseman kanssa voidaan pitää yhden kerran päivässä bandista riippumatta. Tämä ei ole kilpailu, jossa pidetään lyhyitä määrätyn muotoisia yhteyksiä (raportti ja sarjanumero) vaan tämä aktiviteetti kannustaa workkimaan ystävällisiä keskustelunomaisia QSOja ilman määrättyä kaavaa. Yhteyksien pitää olla suoria yhteyksiä kahden aseman välillä. Yhteydet toistinasemien ja satelliittien kautta kuten myös ”rinkula” yhteydet, joissa on useampia kuin kaksi asemaa mukana eivät ole hyväksyttyjä.

SUOSITELLUT TAAJUUDET

Yhteydet pidetään amatööribandien CW-alueilla (IARU REGION 1 BAND PLAN) 160 metristä 2 metriin poikkeuksena 60m ja 4m/5m/8m alueet, joilla ei workita tässä aktiviteetissa. Nämä alueet jaetaan ”alempaan” ja ”ylempään” kaistaan, joista ylempi muodostuu CW:lle suositellusta 10 kHz kaistasta seuraavan taulukon mukaisesti

QRP kutsutaajuus on jätettävä vapaaksi vain QRP asemien käyttöön. Lisäksi on huomioitava, että 144.100 MHz on ”Random Meteor Scatter” taajuus, jota ei pidä käyttää.

MITEN LOKAATTORIRUUDUSTA TULEE KÄÄRME (SNAKES) TAI TIKKAAT (LADDERS)?

Aktiviteettimanageri yhdistää kaikki kuukauden pituisen periodin aikana vastaanotetut logit ns. kantalogiksi. Lokaattoriruudut, jotka esiintyvät vain yhden kerran tässä päälogissa, ovat ehdokkaina tikkaiksi (ladders). Näistä ruuduista valitaan sattumanvaraisesti joka viides ruutu tikkaaksi. Yli viisi kertaa kantalogissa esiintyvät ruudut ovat ehdokkaita käärmeruuduiksi. Tästä joukosta valitaan sattumanvaraisesti joku ruutu käärmeruuduksi yksi kustakin kymmenen käärmeruudun ryhmästä.

PISTELASKU

Hyväksytyt yhteydet antavat pisteitä seuraavalla tavalla:

LOKIVAATIMUKSET

Sähköiset logit lähetään jokaisesta työskentelyperiodista (kuukaudesta). Logit on lähetettävä ”adi” muodossa sähköpostiosoitteeseen SL(at)eucw.org ennen seuraavan kuukauden kahdeksatta päivää. Myöhemmin saapuneet logit voidaan hylätä. Login otsikossa on oltava seuraavat tiedot:

Lähetetyssä  ”adi” logitiedostossa on oltava seuraavat tiedot:

Tarvittavat logitiedot suositellaan vaihdettavaksi yhteyden aikana. Tiedot (lokaattori), joita ei ole vaihdettu yhteyden aikana, täytyy täydentää muulla tavalla. Tämä on osallistujan vastuulla.

Logit täytyy lähettää sähköisinä ja ADIF muodossa. Muunlaiset logit eivät kelpaa. Vain ADIF muotoiset logit soveltuvat tulosten automaattiseen tarkistukseen. Logit prosessoidaan viikon kuluessa ja kunkin kuukauden tulokset julkaistaan 14. päivänä seuraavassa kuussa.

TYÖSKENTELYTODISTEET

Jokainen, joka on lähettänyt vähintään neljä logia vuoden aikana saa awardin ja kaikkiin 6 kuukauden jaksoihin loginsa lähettäneelle annetaan lisämerkintä. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen sijan saavuttaneiden kutsumerkit julkaistaan aktiviteettijakson päätyttyä.

HUOMAUTUS

Aktiviteettimanagerin tekemät päätökset ovat lopullisia.

LIITE 1: Euroopan maat (luettelo on englanninkielisten sääntöjen lopussa: Appendix 1

Privacy Policy